1. Dziewczęta/chłopcy klasa I - II    szkoła podstawowa
  • poniedziałek    godz.  1255 – 1355
  • czwartek         godz.  1155 – 1255

 

  1. Dziewczęta klasa IV - VI    szkoła podstawowa
  • wtorek             godz. 1350 – 1450
  • czwartek         godz. 1350 – 1450

 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe z elementami korektywy

  • wtorek     godz. 1210 – 1250
  • piątek      godz. 1300 – 1345