Samorząd szkolny

Rok szkolny 2017/2018

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Żaneta Wojewódzka

Zarząd:

  • Bartosz Jaciuk - przewodniczący
  • Aleksandra Klimiuk - zastępca   
  • Milena Grzeszczuk - skarbnik
  • Paweł Niciporuk - sekretarz