GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

                            W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

                 Jolanta Raczyńska             piątek 9.05-10.05     

              Joanna Oleksiuk                wtorek 10.10-10.55 

              Katarzyna Iwaniuk             poniedziałek 10.10-10.55

              Agata Tarapata                  środa 10.10 – 10.55

              Żaneta Wojewódzka         środa 12.10 – 12.55

              Elżbieta Bobryk                poniedziałek 11.10 – 11.55

              Elżbieta Ługowska           środa 10.10 – 10.55

              Małgorzata Sadowa         piątek 13.00 – 13.45

              Małgorzata Obzejta         środa 11.10-11.55

              ks. Andrzej Witerski         czwartek 10.10-10.55

    1.