logo instalingZespół Szkół w Łysowie bierze udział w Programie InstaLing.

Więcej informacji dotyczących projektu na stronie instaling.pl