Drukuj

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 dotyczy zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora multimedialnego do zajęć prowadzonych w projekcie „Szkoła Równych Szans VIII” realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-7366/16