Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej PARTNERZY PROGRAMU : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w bezpłatnych dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających oraz wyjazdach edukacyjnych min. do Ogrodu Botanicznego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki. Szkoła otrzymała również środki finansowe na doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rodzaj zajęć prowadzonych w naszej szkole:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki
- zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyki, przyrody i informatyki
- terapia pedagogiczna
- szkolenia i kursy dla nauczycieli