SZKOŁA RÓWNYCH SZANS EDYCJA VIIIZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Łysowie przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans -VIII edycja", którego celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami Przesmyki, Błędów, Domanice, Mochowo, Wilga realizują w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt ,,Szkoła równych szans - VIII edycja" - RPMA.10.01.01-14-7366/16. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 8 szkołach woj. mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu: 1 980 533,00 zł

Wartość projektu w naszej szkole: 196 033,42

Kwota dofinansowania dla Szkoły Podstawowej w Łysowie: 165 716,98 zł

Realizacja programu rozpoczęła się od września 2017roku i trwać będzie do marca 2019 r.