Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej PARTNERZY PROGRAMU : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w bezpłatnych dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających oraz wyjazdach edukacyjnych min. do Ogrodu Botanicznego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki. Szkoła otrzymała również środki finansowe na doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rodzaj zajęć prowadzonych w naszej szkole:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki
- zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyki, przyrody i informatyki
- terapia pedagogiczna
- szkolenia i kursy dla nauczycieli

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS EDYCJA VIIIZ przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Łysowie przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans -VIII edycja", którego celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami Przesmyki, Błędów, Domanice, Mochowo, Wilga realizują w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt ,,Szkoła równych szans - VIII edycja" - RPMA.10.01.01-14-7366/16. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 8 szkołach woj. mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu: 1 980 533,00 zł

Wartość projektu w naszej szkole: 196 033,42

Kwota dofinansowania dla Szkoły Podstawowej w Łysowie: 165 716,98 zł

Realizacja programu rozpoczęła się od września 2017roku i trwać będzie do marca 2019 r.