Konkurs wiedzy o Mazowszu
"Konkurs wiedzy o Mazowszu" II edycja- przygotowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Jednym z elementów konkursu jest zrealizowanie projektu o Mazowszu.

W naszej szkole w terminie 01.11.2019 r. -30.12.2019 r. realizowaliśmy projekt „Zagrajmy w Mazowsze”

Skład zespołu zadaniowego: Kinga Bazyluk, Weronika Gorzała, Paweł Bobryk, Wiktoria Skolimowska, Karina Teodorczuk

Imię i nazwisko opiekuna projektu: Elżbieta Bobryk

Cele projektu:

  • zainspirowanie do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków oraz historii Mazowsza
  • zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników projektu oraz odbiorców projektu
  • zainteresowanie dziedzictwem i współczesnością Mazowsza
  • kształcenie umiejętności pracy w grupie, poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

Rezultaty, w tym produkty:
- przygotowanie gry karcianej „Zagrajmy w Mazowsze”, opracowanie 120 kart do gry wraz instrukcją

Opis zrealizowanych działań:
W okresie od 01.11.2019 r. - 31.12.2019 r. uczniowie klasy VII i VIII realizowali w ramach Konkursu Wiedzy o Mazowszu” projekt „Zagrajmy w Mazowsze”. W ramach projektu uczniowie zdecydowali się na przygotowanie gry karcianej o Mazowszu. Uczestnicy projektu wybrali 7 kategorii, w ramach których przygotowywali pytania do gry. Były to: historia, tradycje, miasta, parki narodowe, Mazowsze Dziś, zabytki, rozpoznaj co to za obiekt. Do każdego pytania podane są trzy odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Uczniowie do każdej z kategorii kart dobrali odpowiednia grafikę. Po wydrukowaniu kart zostały one zalaminowane, dzięki czemu są bardziej estetyczne i trwałe. Kolejnym zadaniem było przygotowania pudełka na karty oraz reguł gry. Uczniowie przygotowali instrukcję do czterech gier, które można zorganizować przy wykorzystaniu przygotowanych przez nich kart edukacyjnych:

I Quiz,– gra utrzymana w konwencji popularnego „jeden z dziesięciu”. Nauczyciel lub wskazany uczeń pełni funkcje prowadzącego, jego zadaniem jest odpytywanie uczniów. Wygrywa ten z uczestników, który zgromadzi największą ilość punktów. Gra II Podaj dalej

II Kalambury – wybrany uczeń otrzymuje kartę z wybranym obiektem i za pomocą rzeczowników opisuje obiekt z karty. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie prezentowanego obiektu.

III Zgadywanka- nauczyciel pokazuje uczniom karty z obiektami, ich zadaniem jest odgadnięcie co to za obiekt

IV Karty edukacyjne doskonale sprawdzą się jako karty z pytaniami do dowolnej gry planszowej. Do przeprowadzenia rozgrywki wystarczy kostka i plansza z wybranej gry. Uczeń, który wyrzuci określoną liczbę oczek lub którego pionek stanie na oznaczonym polu losuje pytanie. Jeśli odpowie prawidłowo wykonuje ruch, jeśli błędnej traci kolejkę.

Karty edukacyjne mogą być wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna i urozmaicenie lekcji z różnych przedmiotów: historia, geografia, plastyka, wos.

Grę można cały czas rozwijać i rozbudowywać, dodając kolejne karty do gry i kategorie, np. sport, znani Mazowszanie, pałace Mazowsza, rzeki, itp.