Zapytanie ofertowe nr 4/2019 dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania do zajęć prowadzonych w projekcie „Szkoła Równych Szans VIII” realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."Numer umowy RPMA.10.01.01-14-7366/16

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 kwiecień 2019 14:30 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 14:30 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 14:36 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 14:38 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 10:06 MojaSzkola.net