Zapytanie ofertowe nr 13/2017 - dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych do zajęć prowadzonych w projekcie „Szkoła Równych Szans VIII” realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-7366/16 z dnia 08-12-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z dnia 19-12-2017 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.