Laboratorium Przyszłości

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła zakupiła następujący sprzęt za łączną kwotę 30000 zł: długopisy Banach 3D, drukarkę 3D, roboty Abilix wraz z oprogramowaniem, roboty mBot2 z akcesoriami,

aparat fotograficzny z funkcją kamery, lampy, statyw, mikroporyt, mikrofon kierunkowy, stację lutowniczą.

Wyposażenie zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości będzie służyć rozwijaniu kreatywności, współpracy, zdobyciu nowych umiejętności, a zajęcia z wykorzystaniem wyżej wymienionych pomocy będą ciekawsze i pozwolą łatwiej przyswoić wiedzę.

wejdź na stronę: Laboatoria Przyszłości