Szanowni Rodzice,

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne zmieniającym przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość nasza szkoła będzie pracowała z uczniami  w następujący sposób:

  1. Informacje nauczycieli o kolejnych tematach realizowanych lekcji będą przekazywane uczniom w sposób ustalony między nimi a nauczycielami poszczególnych przedmiotów codziennie wg wcześniej obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć (planu lekcji).

  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do systematycznego realizowania podanego materiału programowego.

  3. Wykonane prace należy przesyłać do nauczycieli uczących w sposób ustalony przez nauczyciela danego przedmiotu.

  4. W przypadku problemów z dostępem do komputera czy Internetu prosimy o informowanie wychowawcy, że uczeń pracuje, a prace zostaną wysłane później.

  5. Godziny konsultacji z nauczycielami zostaną przesłane pocztą elektroniczną oraz będą umieszczone na stronie internetowej szkoły. W wyjątkowych przypadkach prosimy o indywidualne ustalanie kontaktu.

  6. Uczniowie, którzy nie dysponują komputerem także są zobowiązani do realizacji podstawy programowej i muszą być oceniani. W takim przypadku będą mieli drukowane materiały do pracy, a rodzice będą odbierać je w budynku szkoły w wyznaczonych godzinach, o których wkrótce zostaniecie Państwo poinformowani.

Ponieważ nauczanie na odległość jest  dla nas wszystkich nowością powyższe procedury mogą ulec modyfikacji. W najbliższym czasie zostaniecie Państwo poinformowani w jaki sposób będzie oceniana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. W razie trudności i pytań proszę się zwracać do wychowawców lub bezpośrednio do mnie.

Z poważaniem
Dyr. Z. Sz. w Łysowie
Paweł Iwaniuk