w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku  z pojawiającymi się w niektórych krajach  przypadkami zachorowań na koronawirusa

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie wyjeżdżaj do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się rodzicom  zasiłek opiekuńczy  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
  U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl)
  i Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/web/zdrowie)

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń  na infolinię Ministerstwa Zdrowia  – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).